Náhled na naše aktivity

Brány města dokořán
Nácvik Zumby
Karneval
Plavání rodičů a dětí
Cvičení venku
14. světová gymnaestráda, Lausanne 2011
Atletické závody
Bowling na Rychtě

Tradiční zakončení cvičebního roku proběhlo 23. - 25. června 2017 stanováním celé TJ Sport pro všechny na tábořišti REZEK.
Rámcový program „Cesta na LOMBOK aneb vítejte v tropickém ráji.“ Co nás čekalo?
Pátek: v 15,30 odchod a odjezd od sokolovny na Rezek. Nejdříve jsme stavěli stany, uspořádali tábořiště a připravili táborák. Po poradě vedoucích oddílů a cvičitelů nastoupili k zahájení tábora. Následovalo rozdělení do družstev a táborák s opékáním.
Večer proběhla hra na sestavování slov.


Sobota: po budíčku a snídani jsme účastníkům tábora rozdali cestovní pasy „Cestou necestou, letem světem - cesta na ostrov LOMBOK. Cestou na ostrov LOMBOK jsme navštívili jednotlivé světdíly, které charakterizovaly různé úkoly: např. Evropa – vlajky a státy, Afrika – stopy zvířat, Severní Amerika – lov medvěda, Asie – poznávání koření, Jižní Amerika – výroba indiánských čelenek a sestavení puzzle květiny a Austrálie – poznávání zvířat a klokaní skok
v pytli. Po obědě a odpoledním klidu pokračovaly hry obsazením území LOMBOKU a bojem s vetřelci – brännball, petangue. Oddíl Rodičů a dětí a předškolních dětí – plnily úkoly s pohádkovou tématikou. Po splnění úkolů nastalo opékání hadů z kynutého těsta a noční hra v temném lese.
Neděle: po budíčku a snídani proběhla táborová olympiáda Člověče nezlob se, vodní lyžování, pro předškolní děti opičí dráha. Na zakončení se uskutečnila tombola pro úspěšné osadníky.
Po obědě jsme již balili stany, uklidili tábor. Při nástupu byly všem předány diplomy.
Tábor jsme zakončili bublinkovým nebem z bublifuků.
Účast: TJ SVP Nové Město nad Metují a TJ Slavoj Teplice – 54 dětí a 27 dospělých.
Rodiče a děti: 11 dětí, 9 dospělých, předškolní děti 9, mladší žákyně a žáci 11, starší žákyně 3, žactvo a dorost 8, Teplice 12 dětí. Cvičitelé a dozor 18.
Poděkování za perfektně připravený program Jolaně a Jardovi Láskovi a všem cvičitelům:
Věře Řehákové, Petře Menclové, Janě Rolečkové, Elišce Vichtové, Míše Leitnerové, Míle Pechové, Míše Kavanové, Veronice Havelkové, Monice Tomášové, Haně Smolové, Janu Rýdlovi, Petru Borůvkovi, Dáše Kavanové, Petru Vávrovi a Ladě Kubovčíkové.

Zahajujeme pravidelné cvičení ve všech oddílech od úterý 5.září 2017.

Dne 6.7.2017
Nové Město nad Metují
Zpracovala: Vichtová E. a Lásková J.